Hyppää robottibussin kyytiin!
Automaattinen pikkubussi kulki Helsingin kaduilla vuosina 2018 ja 2019. Projekti on päättynyt, kiitos kaikille osallistujille!

Robottibussi Helsingissä

 Kokeilulla edistetään hiilineutraaliuden tavoitetta

Helsinki pyrkii hiilineutraaliksi vuoteen 2035 mennessä. Muutos vaatii erilaisten kokeiluiden kautta parhaiden päästöttömien ratkaisujen löytämistä. Tavoitteena on maailman toimivimmat liikkumisen palvelut. Asukkaille tämä tarkoittaa useampia hiilineutraalimman liikkumisen valinnanmahdollisuuksia ja helppokäyttöisiä palveluita, yrityksille maailmanluokan älyliikenteen kehitys- ja testiympäristöä, Helsingin kaupungille kilpailu- ja brändietua ja tiedeyhteisölle hedelmällistä tutkimusympäristöä.

Helsingin kaupungin innovaatiorahaston sekä EU-laajuisen mySMARTLife-kokonaisuuden tukema Helsinki RobobusLine -hanke vastaa tähän haasteeseen tuomalla robottibussin (itsestään ajava sähköinen pikkubussi) Helsingin kaduille. Helsinki RobobusLine on ensimmäinen pitkäkestoinen robottibussikokeilu Helsingissä, ja samalla myös koko Suomessa. Metropolia Ammattikorkeakoulun operoimalla, Helsingin kaupungin varoin hankitulla robottibussilla liikennöidään liikenteen seassa kolmena vuotena pyrkien luomaan pohja automaattibussin kausittaiselle reitille. Hankkeessa tuetaan myös suomalaisten yritysten mahdollisuuksia tuottaa automaattibusseihin ja reiteille teknologioita sekä liiketoimintaa luomalla yritysten käyttöön "innovaatioalusta", eli toiminnallinen bussilinja, johon yritykset voivat tuoda tuotteitaan kehitettäväksi ja kokeiltavaksi osaratkaisuina.

Lue hankkeen loppujulkaisu

Yhteistyössä